Lena Oehmsen

3. Stock – DokKunst, chromogenic print, 2013

2. Stock – Lichtkunst, chromogenic print, 2013

1. Stock – Postproduktion, chromogenic print, 2013

1. Stock – Postproduktion II, chromogenic print, 2013

1. Stock – Energieerzeugung, chromogenic print, 2013

2. Stock – Konzeption, chromogenic print, 2013

2. Stock – Musikprobe II, chromogenic print, 2013

2. Stock – Musikprobe, chromogenic print, 2013

1. Stock – Küche, chromogenic print, 2013